این را هم گوشه ذهنتون داشته باشید:

آیا شانس وجود دارد؟ بله، شانس، نقطه تلاقی فرصت و تلاش است. اگر در حین تلاش کردن، حواستان به فرصتها هم باشد، همه تصور میکنند شما آدم خوش شانسی هستید!

این برگه محدود شده است. لطفا ورود تا این صفحه را مشاهده کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است