این فرم فقط برای شرکت کنندگان در دوره قابل نمایش میباشد.

این را هم گوشه ذهنتون داشته باشید:

این دفعه که خواستید ار افعال منفی استفاده کنید و بگید نمیشه، نمیتونم، موفق نمیشم، اونو به شکل سئوالی مطرح کنید و یک چرا به اول اون اضافه کنید.
چرا نمیشه؟ چرا نمیتونم؟ چرا موفق نمیشم؟
جوابهایی که به این سئوالات میدهید در بیشتر اوقات راه حل هایی را به فکر شما میرساند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است