فرم ارسال ژیروسکوپ

این فرم فقط برای شرکت کنندگان در دوره قابل نمایش میباشد.

این را هم گوشه ذهنتون داشته باشید:

چشمان خود را بگشایید و ببینید با آن‌ها چه‌کارهایی می‌توانید انجام دهید تا پیش از اینکه به‌طور کامل بسته شوند.

— آنتونی دوئر
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است