بایگانی‌ها

#230435
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

اینکه به جایی رسیدید که توان بازاریابی خودتون کافی نیست، میتونه دلیل این باشه که در کنار رشدی که داشته اید و مختصات بازار را شناخته اید نیاز به مشتریان بزرگتری دارید. مشتریان قبلی سیستم شما را جلو نمیبرند و شاید حتی بودنشان یک مانع باشه. شیوه های بازاریابی متعددی هست که هر کدام از آنها میتوانند سلایق بخشی از مخاطبین شما را تامین کنند و امیدوارم به مرور این کاستی در کسب و کارتون برطرف بشه.
موفق باشید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است