بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل تشخصیص افراد، فرصت یا سرمایه مناسب؟ پاسخ به: تشخصیص افراد، فرصت یا سرمایه مناسب؟

#230768
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,134

در همین مرحله و در بخشهای “به چه مهارتهایی نیاز داریم” و ” تیم خود را چگونه تشکیل دهیم” درباره سئوالهاتون مفصل صحبت میکنیم. البته طبیعی است که اگر بعداز اون هم کاملا حواب سئوالتون را نگرفتید باز درباره اش گپ میزنیم.
ممنون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است