بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟ پاسخ به: چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟

#230887
نسيم هاشميان
مشارکت کننده
امتیاز: 1,910,964

من به شخصه در ایجاد تغییرات همیشه از مسائل مالی ترسیدم، اینکه نکنه از پس مخارج برنیام، نکنه کاری که میکنم برگشت مالی نداشته باشه. البته وارد قضایا هم شدم و هم تجربه شکست دارم و هم موفقیت. ما تصمیم گرفتیم برای توسعه مغازه همسایه رو بخریم و فروشگاهمون رو بزرگتر بکنیم. تقریبا بدون پشتوانه مالی نقد اقدام کردیم اما با وجود اینکه این اقدام با رکود اقتصادی همگام شد بخاطر حجم مشتری و فروشی که داشتیم و با وجود چالشهای مالی موفق شدیم. اما یکبار هم با وجود همون ترس مالی جنسی رو خریدم که بصورت عمده به فروش برسونم و تقریبن سرمایم از بین رفت و زیان هم دادم. ترس عمده من در توسعه و اقدام‌های نو همیشه مالی بوده.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است