بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟ پاسخ به: چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟

#230889
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,134

ترس از تغییر لزوما نقطه ضعف نیست. یک مهارت هست که باید روش کار بشه. خود ترس یکی از مهمترین عوامل احتیاط و سنجیده عمل کردن هست و اصلا فکر نکنید اینکه تا بحال ثبات داشته اید، یعنی کار مهمی انجام نشده. حفظ ثبات هنری بوده که شما داشته اید.
بنظرم خیلی خوبه، هم ریشه های اضطرابتون را میدونید، هم اینکه چرا با این کار حس خوبی ندارید و هم نیاز به تغییر را به خوبی و در زمان درستی احساس کرده اید.
فکر میکنم کاملا آماده و با انگیزه اید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است