بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل فکر میکنید یه آدم موفق باید چه عادتهایی داشته باشه؟ پاسخ به: فکر میکنید یه آدم موفق باید چه عادتهایی داشته باشه؟

#230987
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,721,139

ای داد بیداد، امان از این کامپیوتر که زندگیمونو در برخی ابعاد، بی اختیار تغییر داد. من اصلا دیگه نمیتونم چند خط با خودکار بنویسم، به زحمت خودم دستخط خودمو میخونم.
درباره کتاب، رو آوردم به کتاب صوتی، خب یه کمی اوایلش مقاومت میکردم و چاپی را بیشتر دوست داشتم، هنوزم گاهی یه دفعه ذهنم پرت میشه ده دقیقه کتاب میره و متوجه نمیشم. ولی باز راضی هستم. دیگه به هرشکلی بود نذاشتم عادتش از ساعات روزم حذف بشه چون همه جا همراهم هست بالاخره یه فرصتهایی پیدا میکنم… هرچند به لحاظ کیفی انگار خیلی به سطح مطلوبی نرسیدم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است