بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟ پاسخ به: چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟

#230989
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,134

این استفاده از زمان و بازدهی مناسب، واقعا میتونه تعیین کننده باشه. هم در رشد و سود بیشتر و هم در خسته کردن و کسب و کار را محدودکردن و خدای نکرده ضرر دادن.
خیلی درباره سیستم سازی ها صحبت خواهیم کرد.
ممنون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است