بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما استقلال را چطور تعریف میکنید؟ پاسخ به: شما استقلال را چطور تعریف میکنید؟

#231127
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,134

من اینطوری متوجه شدم که هم استقلال و هم لذت از استقلال نسبی هست. یعنی شاید من با شرایظی که مثلا سالها پیش احساس استقلال کردم و لذت بردم شاید دیگه نباید لذت ببرم و اونو ارتقا بدم.
یعنی بذارید اینجوری بگم، اگه من هنوز دارم از شرایط ده سال پیشم با همون کیفیت لذت میبرم، پس حتما نتونستم سطح توقعات و نیازهای خودمو ارتقا بدم… درسته؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است