بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چرا به شجاعت و شهامت کودکی خود نیستیم؟ پاسخ به: چرا به شجاعت و شهامت کودکی خود نیستیم؟

#231259
نرگس
مشارکت کننده
امتیاز: 2,181,897

شاید چون ریسک ها را شناختیم. اصولا بچه از خطرها آگاهی نداره بخاطر همین هرکاری رو تجربه میکنه. مثلا نمیدونه که بخاری داغه ( خطرو نمیشناسه) بنابراین به راحتی میره سمتش و بهش دست می زنه. اما به مرور وقتی چندین بار سوخت و از خطر آگاه شد؛ از اون به بعد دیگه به بخاری که دست نمیزنه هیچ، تازه با احتیاط هم از کنارش میگذره. من فکر میکنم مهمترین موضوع آگاهی ما از ریسک ها و خطرهاست.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است