بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل دیدگاه شما درباره اشتباه و رفتارهای بعد از اون چگونه هست؟ پاسخ به: دیدگاه شما درباره اشتباه و رفتارهای بعد از اون چگونه هست؟

#231419
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,559

من البته کاملا دقیق جواب این موضوع را به لحاظ روانشناسی نمیدونم ولی از زاویه کارآفرینی و کسب و کار، خیلی درباره ترس ها صحبت خواهیم کرد.
اما این را به عنوان یک قاعده کلی در زندگی خودم پذیرفته ام که هیچوقت آگاهی نداشتن، از آگاهی داشتن بهتر نیست.
من هم خیلی وقتها میترسم، با اینکه رفتارم در بیزینسم اینطوری نشون نمیده.
ترس رو دشمن خودم نمیدونم. پذیرفته ام که وجود داره و بیشتر وقتها باید بهش غلبه کنم… خب گاهی وقتها هم نمیتونم.
هیچ کس نیست که از هیچ چیز نترسه.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است