بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل اولین مواردی که با مرور ارکان پنجگانه بیزینس از ذهنتون گذشت چی بود؟ پاسخ به: اولین مواردی که با مرور ارکان پنجگانه بیزینس از ذهنتون گذشت چی بود؟

#231571
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

شبکه سازی واقعا اهمیت داره… بیشترین تفاوت بین بیزینس و شغل آزاد را شبکه سازی بوجود میاره و سقف هارا بر میداره برای پیشرفت.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است