بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل اولین مواردی که با مرور ارکان پنجگانه بیزینس از ذهنتون گذشت چی بود؟ پاسخ به: اولین مواردی که با مرور ارکان پنجگانه بیزینس از ذهنتون گذشت چی بود؟

#231573
طاها منفردپور
مشارکت کننده
امتیاز: 6,346,089

شبکه سازی ، به نظرم سخت ترین کار در ایران شبکه سازی است ، هم در استخدام و پیدا کردن کسانی که برای مجموعه مفید باشند و هم اینکه چگونه آنها را مدیریت کنیم و اداره کنیم .
من در دوبی دیدم که کارفرماها عمدتا” از نیروهای پاکستانی و هندی و آسیای جنوب شرق استفاده می کنن ، برایم این سوال مطرح شد که فارغ از مسائل سیاسی فی مابین ، چه دلیلی دارد که ایرانی ها به عنوان نیروی کار استخدام نمی شوند ( البته نیروی کار ساده و نیمه ماهر ) یعنی حتی راننده سفارت را ترجیح می دهند هندی یا پاکستانی باشد ، نه یک جنوبی . با چند مورد مشورت فهمیدم کارگر هندی کاری ندارد کارفرما چقدر درآمد دارد ، از کجا پول می آورد ، چقدر سود می کند و آیا می شود من هم مثل او مغازه بزنم ، شرکت راه اندازی کنم و ……
متاسفانه در ایران تا به نیروی کار فعال آموزش می دهی و آماده می شود برای سوددهی و راندمان بیشتر ، یا خودش یا اطرافیانش هوس می کنند که مثل شما شرکت و بیزینس راه اندازی کنند و خودشان کارفرما بشوند ، حال اینکه آنها از کوه یخ بیزینس ، فقط قسمت فوقانی آن را دیده اند و به قول معروف از فوت کوزه گری خبر ندارند ، هم سرمایه انسانی بیزینس ما را از بین می برند و هم خودشان را به دردسر می اندازند ، اگر هم موفق شوند که بازار را خراب می کنند .البته برای جلوگیری از این اتفاق کارفرما هم اقداماتی می کند ، مانند به کار گیری نفرات بیشتر و همتراز و تقسیم مهارت متمم بین چند عامل ولی در آخر دود این ماجرا به چشم دو طرف می رود هم به چشم نیروی استخدام شده که مجبور است حقوق خود را با افراد دیگر تقسیم کند و اطمینان شغلی پایین تری داشته باشد و هم به چشم کارفرما که مجبور است هزینه بیشتری کند و از نقطه کارائی دور شود .
امیدوارم بتوانیم نقشه خوبی برای این شبکه سازی و بکارگیری نیروهای کاری ایجاد کنیم .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است