بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل اولین مواردی که با مرور ارکان پنجگانه بیزینس از ذهنتون گذشت چی بود؟ پاسخ به: اولین مواردی که با مرور ارکان پنجگانه بیزینس از ذهنتون گذشت چی بود؟

#231602
bahmansh
مشارکت کننده
امتیاز: 9,705

خب من مرور کردم دیدم خدا رو شکر بیشتر قسمت های این ارکان رو داریم و فقط در بخش سیستم سازی مقاومت عجیبی از طرف برادرم بوده تا حالا
گاهی فکر میکنم اون به درد شغل آزاد میخورده تا شرکت ولی خب من دارم با همه قوا سیستم سازی رو هم پیش میبرم
خدا رو شکر تخصص های فنی رو که داریم، و خودم و برادرم هم فروشنده های نسبتاً خوبی شدیم. به خصوص ایشون
خدا رو شکر همسرم هم که مدیرمالی بسیار توانایی بود که با چندین شرکت کار میکرد و میکنه رو داریم که اگر نبود واقعاً بیچاره بودیم.
از این اراکان بیشترین ضعف تو سیستم سازی هست و بعد خب باید بقیه رو هم وقتی سیستم سازی رو روال افتاد با هم قوی و قوی تر کنیم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است