بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل فکر میکنید خودتون چه نوع تفکری داشته باشید؟ پاسخ به: فکر میکنید خودتون چه نوع تفکری داشته باشید؟

#231765
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

این چقدر سخت بود؟ :)))))
ولی گذشته از شوخی از زاویه قشنگی بررسیش کرده بودید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است