بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل فکر میکنید یه آدم موفق باید چه عادتهایی داشته باشه؟ پاسخ به: فکر میکنید یه آدم موفق باید چه عادتهایی داشته باشه؟

#231800
Kian
مشارکت کننده
امتیاز: 1,108,417

1. نظم
2. برنامه (کوتاه مدت و بلند مدت)
3. پشتکار
4. تحقیق و توسعه
5. بازبینی برنامه
6. داشتن یا ساختن تیم مشاوره – در هر زمینه ای
7. قوانین شخصی
8. توان مدیریت موارد پیش بینی نشده

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است