بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل بزرگترین لذتی که توقع دارید از کسب و کار ببرید چیه؟ پاسخ به: بزرگترین لذتی که توقع دارید از کسب و کار ببرید چیه؟

#231814
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

چقدر این نوشته ها حس خوب داشت… چقدر خوب درکش کردم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است