بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل مسئولیتی برای خودتان در بیزینس تعریف کرده اید؟ پاسخ به: مسئولیتی برای خودتان در بیزینس تعریف کرده اید؟

#231876
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

زنده باد… دقیقا باید به زمان فرصت داد که نتیجه اثرمرکب را ایجاد کنه. البته راهکارهایی برای موارد مقطعی هست ولی در مجموع کار باید خودشو نشون بده و میده.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است