بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل دیدگاه شما درباره اشتباه و رفتارهای بعد از اون چگونه هست؟ پاسخ به: دیدگاه شما درباره اشتباه و رفتارهای بعد از اون چگونه هست؟

#232085
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

خب طبیعتا قرار نیست از شکستها لذت ببریم و خوشحال شیم. این طبیعی هست که ناراحتمون کنه. ولی خب باید بپذیریم بخشی از مسیر هست و خودمونو براش آماده و حتی به استقبالش برویم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است