بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل مسئولیتی برای خودتان در بیزینس تعریف کرده اید؟ پاسخ به: مسئولیتی برای خودتان در بیزینس تعریف کرده اید؟

#232128
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

این اتفاق خیلی مهم و موضوع خیلی قابل بحثی هست. حتما در ووی آخر هفته که جمع بندی این چندموضوع اخیر هست بهش اشاره میکنم و ممنون.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است