بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232256
saeedsam
مشارکت کننده
امتیاز: 788,079

من فکر می‌کنم عملکرد باعث میشه دنیای آدم بزرگتر بشه، از این جهت که هم چیزهایی جدیدی ببینه و یاد بگیره. مهارت‌هایی که با عملکردهای مختلف به وجود میاد، در کنار هم قرار میگیرن و کمک کننده هستند.
جالبه که نتیجه عملکردهای گذشته طوری هست که برای خود آدم انگار چیز بدیهی هست و وقتی میبینی دیگران که عملکرد کمتری داشتند به اون موارد توجه نمی کنند، باعث تعجب آدم میشه.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است