بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232341
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

سلام کیان جان.
خب واقعا همینطوره… در واقع اقداماتی که انجام میدیدم برای رسیدن به اهداف همون تکالیف و کارها هستند و در بیشتر مواقع وقتی به هدف نمیرسیم، همون هزینه ای هست که میپردازیم تا تکالیف زودتر نتیجه دهند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است