بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232343
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

بله همونطور که خیلی خوب اشاره کردید، اهداف امکان داره مرتب تغییر کنه و یا اصلا بطور کلی از برنامه ریزی ها خارج بشه، ولی نتایجی که از عملکردها بدست میاد ماندگار هست.
بعدها دانسته یا ندانسته به آنها رجوع میکنیم و تصمیمات تازه ای برای اهداف تازه میگیریم. مهارتهای شخصی و هوش مالی ما رشد میکنه و خیلی موارد دیگر که شما هم از آن استفاده کرده اید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است