بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232346
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

چه جالب بود. بله واقعا آدم یوقتایی میبینه بعضی ها بدیهی ترین چیزهارو در نظرنمیگیرن… ولی بعد یادش میوفته چی شده که خودش این مورد واضح و بدیهی رو تجربه کرده.
مرسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است