بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232350
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

سلام
چند نکته خیلی خوب در متن شما بود:
– نعیین مسیر با کمترین ریسک
– بررسی مداوم مسیر
– اصلاح مرتب مسیر
– درس گرفتن از اشتباهات مسیر
و …
ضمن تشکر، درباره این موارد در مرجله دوم مفصل تر صحبت میکنیم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است