بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232351
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

دقیقا همینطوره، ما هنگام عملکردهای متفاوت، نه تنها باید خودمون تجربیاتی را بدست بیاوریم بلکه مدام باید از تجربیات دیگران هم استفاده کنیم. در واقع نتایج عملکرد اونها را هم برای خودمون پیدا کنیم به شکلی که انگار ما هم همون مسیر را رفته ایم.
از بدست آوردن نقطه تلاقی تجارب خودمون و دیگران، میتونیم تشخیص بدهیم که آیا این مسیر را ادامه دهیم یا نه. و یا اینکه نیاز هست که در اون تغییراتی دهیم.
ممنون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است