بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232478
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

گاهی وقتها عملکرد شما به دیگران هم انگیزه بیشتری میده. دیگه همه موافقیم که شروع یک کار از سخت ترین مراحل به انجام رسوندن اون کار هست. عملکرد شما بیشترین اهمیتی که داشته در این بوده که یک اتفاق رو استارت زده، حالا احیانا با نواقصی ولی دیگه اصل کار آغاز شده و دیگران را هم به تکاپو واداشته.
در نهایت هم میشه گفت تا حد مناسبی (اگر چه نه ایده آل) به هدف خودتون رسیده اید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است