بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟ پاسخ به: شما هدف را مهمتر میدانید یا مسیر و عملکرد را؟

#232623
سعید کاظمی
مشارکت کننده
امتیاز: 4,633,500

واقعا هدف را مهمتر میدانم یا مسیر رسیدن به هدف را ..برارین یک تجربه شخصی بگم .سال ۸۰ که کارمند شدم .همیشه میدیم دوستانم دسته جمعی کوه میرن و چندین بار هم در سال برنامه سنگیک تو کل کشور میرن ..واقعیت من بیشتر از جنبه سفر و تفریح دوست داشتم همراهشون باشم .اما مشکل ازنجا بود که اول باید کوه نورد می بودی که بعد همراهشون بتونی بری سفر ،، اوایل خیلی کوهنوردی سخت بود .. اما دو تا هدف داشتم هم رسیدن به قله همراه تیم وهم امکان رفتن چندین سفر سالیانه با تیم .. همیشه می دونستم قله کجاست اما به قله فکر نمی کردم . تو مسیر هر تپه یا یک درخت که جلوم بود اون را به عنوان هدف کوتاه مدت انتخاب میکردم . رسیدن به اون هدف برام راحت تر بود تا قله که ۴ ساعت باید راه میرفتم تا بهش برسم .. هدف نهایی مشخص بود اما مسیر را یکپارچه نمیدیدم خوردش می کردم .. بقیه که برای استراحت توقف می کردن من به ارامی تا هدف کوچک بعدی می رفتم البته با سرعت کمتر تا هم استراحت کرده باشم و هم یک بخشی از مسیر را رفته باشم ..تو این ۲۰ سال خیلی از کوههای بزرگ ایران را رفتم .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است