بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها تمرین های خلاقیت کیوسک مطبوعاتی و مشتریان بیشتر پاسخ به: کیوسک مطبوعاتی و مشتریان بیشتر

#232710
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

خوبی پیشنهاداتتون این بود که هم مشتریان گذری را شامل میشد و هم مشتریان ثابت و محلی را.
ارسال نوشیدنی همراه با روزنامه بخصوص در مناطق تجاری را هم دوست داشتم.(صرفنظر از مشکلات اجرایی)
چندمورد دیگه هم مزیت رقابتی میتونست محسوب بشه نسبت به دکه دوم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است