بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها تمرین های خلاقیت کیوسک مطبوعاتی و مشتریان بیشتر پاسخ به: کیوسک مطبوعاتی و مشتریان بیشتر

#232754
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

عجله نکنید لطفا.. هدف چیز دیگری هست. ماهی نیست ماهیگیری هست.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است