بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل اگر فقط یک عامل باعث عدم موفقیت شما بشه، اون چیه؟ پاسخ به: اگر فقط یک عامل باعث عدم موفقیت شما بشه، اون چیه؟

#232850
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

شاید گاهی لازم نباشه برای هر اتفاق ریز و درشتی از خودمون بیرسیم خب که چی؟
وقتی هدف اصلی و بزرگترمون مشخص هست، بقیه اتفاقات هم معنی دار میشه حتی اگه همون لحظه خیلی راضی مون نکنه.
شاید این جواب خیلی از سئوالهامون باشه: چون میخوام آدم بهتری باشم.
ما هم از حضورتون خوشحالیم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است