بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟ پاسخ به: چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟

#232961
سعید کاظمی
مشارکت کننده
امتیاز: 4,633,500

تغییر کردن با افزایش سن ، سخت تر میشه . هر چی جوان تر هستیم . چون قدرت ریسکمون بالا هست . برای همین از هر تغییری استقبال می کنیم .
تغییر در مسیر بهبود مستمر اگر اتفاق نیافته . مطمینا بهبود هم نخاوهیم داشت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است