بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما چه روزنه و شکافهایی را سراغ دارید که درآمد شما را هدر میدهد؟ پاسخ به: شما چه روزنه و شکافهایی را سراغ دارید که درآمد شما را هدر میدهد؟

#233224
yasan
مشارکت کننده
امتیاز: 1,158,888

پس لزوما هدر رفت هدر رفت مالی نیست و زمان و انرژی هم به همون اندازه اهمیت دارن؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است