بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما چه روزنه و شکافهایی را سراغ دارید که درآمد شما را هدر میدهد؟ پاسخ به: شما چه روزنه و شکافهایی را سراغ دارید که درآمد شما را هدر میدهد؟

#233243
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

بله خب … وقتی مثلا شما با صرف انرژی در زمان مشخص میتونید درآمد داشته باشید و اون از بین بره در واقع پول از دست داده اید. یا برای بدست آوردن اون وقت و انرژی قبلا پول صرف کرده اید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است