بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل شما چه روزنه و شکافهایی را سراغ دارید که درآمد شما را هدر میدهد؟ پاسخ به: شما چه روزنه و شکافهایی را سراغ دارید که درآمد شما را هدر میدهد؟

#233290
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,721,139

خب البته واقعا منابع انسانی پیچیدگیهای زیادی داره ولی بخوام خلاصه عرض کنم میشه گفت اصل بر این هست: خیلی خیلی خیلی سخت استخدام کنید، به سرعت و به راحتی اخراج کنید.
چرا سه بار گفتم خیلی؟ چون میگن بهترین حالت استخدام اینه که شما دفعه اول طرف را دعوت کنید دفتر و مصاحبه کنید، دفعه بعد توی یک رستوران قرار بگذارید و دفعه سوم ازش بپرسید کجا راحتی من بیام اونجا؟ در هر کدام از این حالات یک شخصیت متفاوت از او میبینید.
میدونم که این کار در بسیاری از موارد شدنی نیست ولی در واقع با این حرف اهمیت استخدام مطرح هست.
نکته دوم اینگه شرکتها یک فرهنگی را برای خودشان تعریف میکنند و با تمام قدرت روی آن پایبند هستند ( که درباره اش صحبت میکنیم). اشخاصی که جذب شده و با آن فرهنگ منطبق میشوند کسانی نیستند که در مثال های شما از آنها یاد شده. مگه خود شما این کارها را کردید؟ اون شرکت طی مصاحبه ها و آزمون ها و مراحل مختلف شمارا پیدا میکنه.
با همه این احوال چرا، قطعا همه شرکتها این موارد و مسائل را کموبیش و به شکلهای مختلف دارند. فراموش نکنید که خود استیو جابز اخراج شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است