بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟ پاسخ به: چقدر از تغییر میترسید؟ تجربه ای داشته اید؟

#233689
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

چقدر خوب مینویسید و موضوع را باز میکنید. خیلی از خودتون شناخت مناسبی دارید و این بهتون در ادامه راه کمک میکنه. اینکه با خودتون تعارف ندارید و ضعف و قوت ها را میشناسید.
مطالب انتهایی مرحله اول، یک مقداری با این فرمایشات شما ارتباط داره و شاید مقداری از نگرانی هاتون کم کنه.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است