بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل چرا به شجاعت و شهامت کودکی خود نیستیم؟ پاسخ به: چرا به شجاعت و شهامت کودکی خود نیستیم؟

#234188
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

واقعا یکی از مهمترینهاش همینه.
مدام در موقعیت مقایسه و مسابقه قرار دادن خودمون. در کودکی این چیزا کمتر برامون اهمیت داره.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است