بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل مثالهایی از مشتریان شیفته در ذهن دارید؟ پاسخ به: مثالهایی از مشتریان شیفته در ذهن دارید؟

#234259
سعید کاظمی
مشارکت کننده
امتیاز: 4,633,500

من هم بشدت طرفدار کفشهای ورزشی اسیکس هستم . هر کفشی باشه با کفشهلی دو و پیاده روی اسیکس عوض نمی کنم .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است