بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها اخبار سایت و دوره، پیشنهادات و انتقادات مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟ پاسخ به: مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟

#234263
طاها منفردپور
مشارکت کننده
امتیاز: 6,346,089

خوبی و زیبایی این دوره برای من تا اینجا این بوده که ما یک گروه منسجم شده ایم که به همراه هم حرکت و تغییر و به کار گیری آموزشها و دانسته ها را آغاز کرده ایم و حرکت در جمع باعث می شود که طی مسیر را تداوم دهیم و این تداوم و استمرار است که ما را به موفقیت و پیروزی می رساند .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است