بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل مثالهایی از مشتریان شیفته در ذهن دارید؟ پاسخ به: مثالهایی از مشتریان شیفته در ذهن دارید؟

#234311
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

بله دقیقا همینطوره و حتی با این فرهنگ سازمانی که جا انداخته بوده حتی خانواده ها خیلی هم لذت میبردن و احتمالا فخر هم میفروختن که فرزندشون در اون مدرسه تحصیل میکنه.
خب بهای این لذت و فخرفروشی را هم میدادن.( منظورم از فخرفروشی لزوما جنبه منفی اون نیست)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است