بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها اخبار سایت و دوره، پیشنهادات و انتقادات مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟ پاسخ به: مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟

#234321
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

زنده باشید و خیلی ممنون از این همه بلند نظریتون.
خب وقتی صحبت از هم افزایی میفرمایید یعنی در واقع زحمت اصلی را شما ها کشیدید که با احساس مسئولیت و درک این موضوع که میخوام سعی کنم اتفاق جدیدی بیوفته (که چون اول راه هست و تجربه ای نو، سختیهایش با شماست) همراهی فرمودید.
خب خیلی واضح هست که دوره و من، کاستی هایی داشته ایم ولی اینکه همیشه آنها را ندیده گرفته و نکات مثبت را در نظر گرفته اید جای قدردانی داره و نشان از رفتار و اخلاق حرفه ای شماست.
خیلی ممنون.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است