بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها اخبار سایت و دوره، پیشنهادات و انتقادات مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟ پاسخ به: مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟

#234603
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,559

زنده باشید مسعودجان. واقعا همینطور که میگین اصل اتفاق و لذت کار در همین مشارکتها و انرژی بود که خودتون گذاشتید و ایجاد انگیزه کردید. من واقعا خودم از بحث ها و گفتگوها کلی موارد جدید دستگیرم شد و واقعا برام لذت بخش بود.
ممنون از حضور دلگرم کننده ات.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است