بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها اخبار سایت و دوره، پیشنهادات و انتقادات مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟ پاسخ به: مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟

#234636
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

شما بزرگوارید و بودنتون در جمع ما یک نعمت بود که خیلی از تجربیاتتون استفاده کردیم. لطفتون گم نشه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است