بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها اخبار سایت و دوره، پیشنهادات و انتقادات مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟ پاسخ به: مرحله اول را چگونه دیدید؟ به اندازه ای که توقع داشتید مفید بود؟

#235522
سعید کاظمی
مشارکت کننده
امتیاز: 4,633,500

همه بچه ها منتظر بازگشت قوی شما خواهیم بود . و دوست داریم همه با هم رشد کنیم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است