بایگانی‌ها

لیدرمارکتر انجمن ها مرحله اول | کسب و کار مستقل اگر فقط یک عامل باعث عدم موفقیت شما بشه، اون چیه؟ پاسخ به: اگر فقط یک عامل باعث عدم موفقیت شما بشه، اون چیه؟

#236185
فرشید رمضانی
مدیرکل
امتیاز: 23,726,554

به نظرم باز همون سیگار بهتر بود که … :)))
گذشته از شوخی ولی همه چیز را میشه به مرور تغییر داد و بهبود بخشید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است