روز بیست و سوم

سلام شب و روزتون بخیر امروز تقریبا هیچ کاری نکردم. بیشتر به انجام دادن کارهای خونه و روزمره گذشت. فقط با دو نفر درمورد نحوه ارائه محصول مشورت کردم....
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است