کار کمتر، نگرانی کمتر، موفقیت بیشتر و لذت بیشتر شعار اصلی این کتاب است. نویسنده این کتاب ریچارد کخ در این کتاب به دو نظریه‌ی مهم می‌پردازد. قانون تمرکز:...
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است