برچسب: ابزارهای مدیریت زمان

برچسب: ابزارهای مدیریت زمان

اردیبهشت ۰۲
ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق‌

ویژگیهای‌ یك‌ مدیر موفق‌ را مرور کرده و ببینید کدامیک از آنها ویژگیها را دارید.

اردیبهشت ۰۱
۱۱ گام موثر برای شروع مدیریت زمان

برای شروع باید باور داشته باشید شما به هیچ عنوان نمی‌توانید مدیریت زمان داشته باشید!…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است