برچسب: بازاریابی ایمیلی

مرداد ۲۳
۵ خطای نابخشودنی در بازاریابی ایمیلی

تنها یک راه برای اضافه کردن یک فرد به لیست ایمیلی شما وجود دارد، و آن هم از طریق…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است