برچسب: بازاریابی مستقیم

مهر ۰۷
چگونه دیگران را مجبور به خرید کنیم؟

بازاریابی شما باید عقاید مصرف کننده را عوض کند، اگر از عهده این کار برنمی آیید، این…

فروردین ۳۰
اصول بازاریابی تلفنی

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است